Slibný začátek roku

Trixor_mega

Dnešní zprávy chceme začít blahopřáním k novoročním a vánočním svátkům a přejeme Vám krásné prožití tohoto kouzelného období roku. Nechť rok 2019 otevře neomezené horizonty a potenciální příležitosti, které budou dále poznamenány působivými úspěchy a výsledky!

Trixor Logistics se rozhodl následovat svého blahopřání, takže začal rok nákupem dvou nových kamionů složených z tahače MAN a návěsu KRONE Mega Liner. Poslední nákup návěsů Mega Liner se uskutečnil v listopadu a v současné době se vozový park firmy skládá z 18 kamionů. Připomínáme, že Trixor Logistics provádí silniční, námořní a leteckou přepravu na území Evropy, Ruska a Střední Asie.

Děkujeme za efektivní spolupráci a jsme otevření novým obchodním vztahům!

Musíme být měřítkem kvality. Někteří lidé nejsou zvyklí na podmínky, kdy je dokonalost považována za samozřejmost.
Steven Paul Jobs, CEO Apple Inc.